Budżet Obywatelski - Tarnów

plik foto id: 1400015201

Budżet Obywatelski 2024

WYNIKI GŁOSOWANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM
MIASTA TARNOWA na 2024 rok

/wg liczby głosów/

Lp. Liczba głosów Kwota Kod projektu Tytuł
 1 991  200 000,00 zł  1 Zakup dostępu do e-booków oraz zakup nowości wydawniczych dla MBP w Tarnowie 
 2 905  500 000,00 zł  23 Ścieżka Spacerowo-Rowerowa Doliną Rzeki Biała 
3 739 470 000,00 zł 8 Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt w Mieście Tarnowie
4 623 300 000,00 zł 2 Remont ul. Dwernickiego
5 551 500 000,00 zł 4 Międzyosiedlowe Centrum Aktywności Senioralnej
6 533 500 000,00 zł 18 Zagospodarowanie kompleksu sportowego KS "Iskra"
7 519 500 000,00 zł 6 Miasteczko Rowerowe
8 497 500 000,00 zł 12 Klub Zdrowej Mamy i Dziecka 2024
9 486 500 000,00 zł 17 Modernizacja placu zabaw na osiedlu Westerplatte
10 434 500 000,00 zł 5 Budowa ul. Harasymowicza - etap III
11 348 500 000,00 zł 15 Bike Park Marcinka 3
12 342 500 000,00 zł 13 Rolkostrada "Nad Strusinką" - etap II
13 330 500 000,00 zł 3 Remont i modernizacja placu zabaw oraz boiska do koszykówki i piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnowie
14 253 500 000,00 zł 22 Rewitalizacja Placu położonego między blokami przy ul. Hugona Kołłątaja 15a, 15 i 13
15 241 500 000,00 zł 10 Boisko osiedlowe z infrastrukturą dla młodszych dzieci przy ul. Bitwy o Wał Pomorski przy skwerze J. Brauna
16 223 250 000,00 zł 9 Nie wykluczaj nas - siła jest w nas
17 196 500 000,00 zł 20 Remonty Strusińskie
18 192 500 000,00 zł 7 Moje miasto malowane kwiatami
19 184 380 000,00 zł 19 Tarnów - miasto więzi pokoleń
20 115 500 000,00 zł 16 Modernizacja Tarnowskiego Skateparku
21 98 495 000,00 zł 14 Wakacje z Maszkaronami
22 97 500 000,00 zł 21 Remont na Osiedlu Koszyckim
23 79 170 000,00 zł 11 Przebudowa i powiększenie kortów tenisowych na os. Koszyckim w Tarnowie
Razem 8976      

 

W budżecie Miasta Tarnowa na rok 2024 Prezydent Miasta Tarnowa uwzględni zadania, które uzyskały w głosowaniu kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów, aż do wyczerpania kwoty środków przeznaczonych do wydatkowania w ramach budżetu obywatelskiego.

Lista projektów dopuszczonych do głosowania

Dwadzieścia trzy projekty zostały końcowo dopuszczone do głosowania w budżecie obywatelskim na 2024 rok. Od 6 listopada do 6 grudnia tarnowianie będą mogli oddać głos na maksymalnie dwa z nich.

Projekty dopuszczone do głosowania:

 1. Zakup dostępu do e-booków oraz zakup nowości wydawniczych dla MBP w Tarnowie
 2. Remont ul. Dwernickiego
 3. Remont i modernizacja placu zabaw oraz boiska do koszykówki i piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnowie
 4. Międzyosiedlowe Centrum Aktywności Senioralnej
 5. Budowa ul. Harasymowicza - etap III
 6. Miasteczko Rowerowe
 7. Moje miasto malowane kwiatami
 8. Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt w Mieście Tarnowie
 9. Nie wykluczaj nas - siła jest w nas
 10. Boisko osiedlowe z infrastrukturą dla młodszych dzieci przy ul. Bitwy o Wał Pomorski przy skwerze J. Brauna
 11. Przebudowa i powiększenie kortów tenisowych na os. Koszyckim w Tarnowie
 12. Klub Zdrowej Mamy i Dziecka 2024
 13. Rolkostrada "Nad Strusinką" - etap II
 14. Wakacje z Maszkaronami
 15. Bike Park Marcinka 3
 16. Modernizacja Tarnowskiego Skateparku
 17. Modernizacja placu zabaw na osiedlu Westerplatte
 18. Zagospodarowanie kompleksu sportowego KS "Iskra"
 19. Tarnów - miasto więzi pokoleń
 20. Remonty Strusińskie
 21. Remont na Osiedlu Koszyckim
 22. Rewitalizacja Placu położonego między blokami przy ul. Hugona Kołłątaja 15a, 15 i 13
 23. Ścieżka Spacerowo-Rowerowa Doliną Rzeki Biała

Lista projektów wraz z opisami jest dostępna w dziale do pobrania.

Merytoryczna ocena projektów

Za nami ocena merytoryczna projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na rok 2024. Wszystkie dwadzieścia trzy zostały dopuszczone do dalszego etapu.

W dniach od 6 listopada do 6 grudnia odbędzie się głosowanie nad wyborem projektów, które zostaną uwzględnione w uchwale budżetowej Gminy Miasta Tarnowa. Ogłoszenie wyników nastąpi 8 grudnia.

Formalna ocena projektów

Za nami formalna ocena projektów zgłoszonych do BUDŻETU OBYWATELSKEGO na rok 2024. W terminie do 1 września 2023 r. do Urzędu Miasta Tarnowa wpłynęły 24 projekty, z czego 23 przeszły pozytywnie ocenę formalną, a 1 został odrzucony.

Projekty, które nie spełniły wymagań formalnych to:

 1. Budowanie odporności społecznej: Prowadzenie Poradni Specjalistycznej oraz Dyskusyjnego Klubu Seniora im. Konstancji Sanguszkowej

Wnioskodawca może wnosić odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania z przyczyn formalnych w terminie 14 - 18 września 2023 r.
Komisja Ekonomiczna Rady Miejskiej w Tarnowie rozpatrzy je do 22 września 2023 r.
Ocena merytoryczna zgłoszonych pomysłów potrwa do 6 października 2023 r.
Ostatni etap to opiniowanie projektów przez Komisję Strategii Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Tarnowie, który zakończy się 13 października 2023 r.

Budżet Obywatelski 2024

Od 3 lipca zgłaszać można projekty do budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Tarnowa na 2024 rok. Tym samym po raz dwunasty mieszkańcy Tarnowa zdecydują, na co przeznaczyć ponad cztery miliony złotych, pochodzące z miejskiej kasy. Koszty realizacji projektu zgłaszanego do budżetu obywatelskiego muszą się mieścić w przedziale od 100.000 zł do 500.000 zł brutto.

Propozycje przyjmowane będą do 1 września 2023, a oddać swój głos będzie można od 6 listopada do 6 grudnia. Wyniki poznamy dwa dni później.

Projekty zgłasza się poprzez doręczenie do Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Nowa 4, Biuro Obsługi Mieszkańców (parter) wypełnionego formularza wraz z wymaganymi załącznikami. Zasady zgłaszania projektów zostały zawarte dokumentach dostępnych w dziale do pobrania.

 

plik foto id: 1400015202