Budżet Obywatelski - Tarnów

plik foto id: 1400009956

Budżet Obywatelski 2023

WYNIKI GŁOSOWANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM
MIASTA TARNOWA na 2023 rok

/wg liczby głosów/

Lp. Głosów Kwota Nr projektu Tytuł
1 830 500 000,00  5 ROLKOSTRADA "Nad Strusinką"
2 783 450 000,00 zł 6 Międzyosiedlowe Centrum Aktywności Senioralnej
3 658 500 000,00 zł 4 Budowa ulicy Czereśniowej - ETAP 3
4 655 500 000,00 zł 3 Budowa ulicy Harasymowicza - etap II
5 614 500 000,00 zł 13 Plac zabaw MARCINKA
6 604 500 000,00 zł 8 BIKE PARK MARCINKA etap 2
7 552 500 000,00 zł 14 Budowa ogólnodostępnego boiska treningowego dla najmłodszych na terenie KS „Iskra” w Tarnowie
8 498 370 000,00 zł 7 Remont i modernizacja placu zabaw i placu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9
9 487 200 000,00 zł 15 Klub Zdrowej Mamy i Dziecka 2023
10 478 300 000,00 zł 16 Pomóż zwierzętom - ofiarom wypadków drogowych poprzez przyspieszenie i polepszenie pracy ratowników
11 411 150 000,00 zł 1 Czytaj w Tarnowie! Zakup książek, e-booków i audiobooków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie - edycja druga
12 406 500 000,00 zł 10 II etap modernizacji boiska wielofunkcyjnego na Westerplatte
13 360 300 000,00 zł 2 Centrum Systemowego Rozwoju KANA
14 358 350 000,00 zł 9 Zielone dachy przystanków
15 296 500 000,00 zł 11 Festiwal Smaku i Kultur Świata
16 127 100 000,00 zł 12 Uśmiech z Burtniczej - renowacja osiedlowego placu zabaw
razem: 8117    

W budżecie Miasta Tarnowa na rok 2023 Prezydent Miasta Tarnowa uwzględni zadania, które uzyskały w głosowaniu kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów, aż do wyczerpania kwoty środków przeznaczonych do wydatkowania w ramach budżetu obywatelskiego.

Lista projektów dopuszczonych do głosowania

Projekty dopuszczone do głosowania

 1. Czytaj w Tarnowie! Zakup książek, e-booków i audiobooków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie - edycja druga
 2. Centrum Systemowego Rozwoju KANA
 3. Budowa ulicy Harasymowicza - etap II
 4. Budowa ulicy Czereśniowej - ETAP 3
 5. ROLKOSTRADA "Nad Strusinką"
 6. Międzyosiedlowe Centrum Aktywności Senioralnej
 7. Remont i modernizacja placu zabaw i placu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9
 8. BIKE PARK MARCINKA etap 2
 9. Zielone dachy przystanków
 10. II etap modernizacji boiska wielofunkcyjnego na Westerplatte
 11. Festiwal Smaku i Kultur Świata
 12. Uśmiech z Burtniczej - renowacja osiedlowego placu zabaw
 13. Plac zabaw MARCINKA
 14. Budowa ogólnodostępnego boiska treningowego dla najmłodszych na terenie KS „Iskra” w Tarnowie
 15. Klub Zdrowej Mamy i Dziecka 2023
 16. Pomóż zwierzętom - ofiarom wypadków drogowych poprzez przyspieszenie i polepszenie pracy ratowników

Lista projektów dopuszczonych do głosowania wraz z opisami udostępniona została w dziale  do pobrania. Dostępna jest również na formularzu podczas głosowania.

Merytoryczna ocena projektów

Za nami merytoryczna ocena projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na rok 2023.

Z 22 wniosków prawidłowych pod względem formalnym 12 przeszło pozytywnie ocenę merytoryczną, 10 zostało odrzuconych.

Teraz jest czas na wnoszenie odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania z przyczyn merytorycznych.

Mieszkańcy mogą to zrobić w terminie od 31 maja do 6 czerwca 2022 r.

Projekty które nie spełniły wymagań merytorycznych to:

 1. Gambit Królowej na Marcince - reaktywacja szachownicy u podnóża Góry św. Marcina oraz powstanie tarasu widokowego
 2. Remont ogólnodostępnych boisk przy Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie
 3. Budowa ulicy Harasymowicza - etap II
 4. ROLKOSTRADA "Nad Strusinką"
 5. Przebudowa odcinka ul. Pszennej
 6. BIKE PARK MARCINKA etap 2
 7. Budowa Centrum Dialogu Sportowego przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego SKS Unia Tarnów
 8. Budowa ogólnodostępnego MIASTECZKA ROWEROWEGO przy Szkole Podstawowej nr 14
 9. Rewitalizacja skweru przed Zespołem Szkół Mechaniczno-Elektrycznych na osiedlu Strusina
 10. Pomóż zwierzętom - ofiarom wypadków drogowych poprzez przyspieszenie i polepszenie pracy ratowników

Uzasadnienie oceny merytorycznej można pobrać w dziale do pobrania.

Formalna ocena projektów

Za nami formalna ocena projektów zgłoszonych do BUDŻETU OBYWATELSKEGO na rok 2023. W terminie do 7 kwietnia 2022 r. do Urzędu Miasta Tarnowa wpłynęły 23 projekty, z czego 22 przeszły pozytywnie ocenę formalną a 1 został odrzucony.

Projekty, które nie spełniły wymagań formalnych to:

 1. Wykonanie nawierzchni bocznika ul. Siewnej w kierunku wsch. (ul. I. Jarugi-Nowackiej) jako dokończenie modernizacji

Wnioskodawca może wnosić odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania z przyczyn formalnych w terminie 23-26 kwietnia 2022 r.
Komisja Ekonomiczna Rady Miejskiej w Tarnowie rozpatrzy je do 2 maja 2022 r.
Ocena merytoryczna zgłoszonych pomysłów potrwa do 18 maja 2022 r.
Ostatni etap to opiniowanie projektów przez Komisję Strategii Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Tarnowie, który zakończy się 27 maja 2022 r.

Budżet Obywatelski 2023

Można już zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Tarnowa na 2023 rok. Tym samym po raz jedenasty mieszkańcy Tarnowa zdecydują, na co przeznaczyć ponad cztery miliony złotych, pochodzące z miejskiej kasy.

Propozycje przyjmowane będą do czwartku, 7 kwietnia 2022. Głosowanie zaplanowano na przełom czerwca i lipca, a ogłoszenie wyników odbędzie się w lipcu.

Projekty zgłasza się poprzez doręczenie do Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Nowa 4, Biuro Obsługi Mieszkańców (parter) wypełnionego formularza wraz z wymaganymi załącznikami. Zasady zgłaszania projektów zostały zawarte dokumentach dostępnych w dziale do pobrania.

 

plik foto id: 1400009953