Budżet Obywatelski 2019

PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA
W BUDŻECIE OBYWATELSKIM MIASTA TARNOWA NA 2020 ROK

Głosowanie na projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowa na rok 2020 przeprowadzone zgodnie z zapisami:

  • uchwały Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Tarnowa (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 1230)
  • zarządzenia Nr 99/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie określenia harmonogramu czynności oraz wzoru niektórych dokumentów w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Tarnowa na 2020 rok,
  • zarządzenia Prezydenta Miasta Tarnowa Nr 154/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości środków do wydatkowania w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok,
  • zarządzenia Prezydenta Miasta Tarnowa Nr 248/2019z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie głosowania nad wyborem projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Tarnowa na 2020 rok

Pod głosowanie poddanych zostało 26 projektów zgłoszonych przez mieszkańców Miasta Tarnowa, które spełniły wymagania formalne oraz zostały zaopiniowane przez Komisję Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej w Tarnowie. Całkowita kwota wydatków na sfinansowanie projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok została określona zarządzeniem i wynosi 3.945.852 zł

Głosowanie trwało w dniach od 10 do 24 czerwca 2019 r.

Mieszkańcy mogli oddawać głosy na stronie internetowej www.bo.tarnow.pl (za pomocą Tarnowskiej Karty Miejskiej lub poprzez Formularz głosowania) oraz przy użyciu kart papierowych.

Głosowało łącznie 8.204 mieszkańców;
Oddano łącznie 12.000 głosów ważnych,
w tym: elektronicznie 11.961 głosów, na kartach papierowych 39 głosów.

WYNIKI GŁOSOWANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM
MIASTA TARNOWA 2020 /wg liczby głosów/

Liczba głosów Kod i nazwa zadania Kwota w zł
1349 11 - Prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnych – 2020 400.000
1040 16 - Ogród włoski w Parku Sanguszków 500.000
959 03 - Budowa ulicy Poziomkowej – etap 2 500.000
795 12 - Prowadzenie Klubu zdrowej mamy i dziecka 2020 130.000
756 02 - Budowa ulicy Czereśniowej – etap 1 500.000
654 04 - Bike Park Marcinka 500.000
654 19 - Ożywiamy Starówkę 500.000
605 01 - Fortepian dla Tarnowa 500.000
585 22 - Boisko do piłki nożnej ze sztucznej nawierzchni i lodowisko „Terlikówka” 500.000
567 18 - Remonty strusińskie 500.000
486 26 - Błękitny Orlik 2020 - etap I 500.000
411 13 - Remont ogólnodostępnego boiska przy SP 14 220.000
368 06 - Remont trzech parkingów na os. Zielonym 500.000
326 05 - Uzupełnienie braków w infrastrukturze technicznej na Osiedlu Westerplatte w Tarnowie 500.000
325 20 - Sport, zabawa, rekreacja na Grabówce 300.000
317 24 - „Boot camp” – obozy naukowe dla maturzystów 250.000
286 17 - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej dla dużych i małych mieszkańców miasta 345.427
278 25 - Ścieżka Doświadczeń na terenie Przedszkola nr 8 101.000
225 15 - Legionistom cześć i chwała! Rewitalizacja nagrobków tarnowskich legionistów spoczywających w kwaterze zasłużonych, opracowanie i wykonanie audioprzewodnika po Starym Cmentarzu w Tarnowie ze szczególnym uwzględnieniem wkładu mieszkańców Tarnowa w odzyskanie niepodległości 100.000
215 07 - „W trosce o tarnowskie serca” 162.000
210 09 - „Emilka” wraca. Sport i rekreacja 480.000
148 23 - Remont i modernizacja biblioteki przy ul. Klikowskiej 6 450.000
146 21 - Boisko wielofunkcyjne - Oś. Jasna 385.000
138 14 - Zakończenie działania „Rodzinna strefa rekreacji na oś. Nauczycielskim” 240.000
85 08 - Przebudowa ul. Marii Kotulskiej w Tarnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej 400.000
72 10 - Doposażenie wypożyczalni przy tarnowskich lodowiskach 100.000

Zgodnie z § 16 ust. 3 uchwały Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Tarnowa, w uchwale budżetowej Miasta Tarnowa na rok 2020 uwzględnione zostaną projekty, które uzyskały w głosowaniu kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów, aż do wyczerpania kwoty środków przeznaczonych do wydatkowania w ramach budżetu obywatelskiego.

W projekcie uchwały budżetowej Miasta Tarnowa na rok 2020 Prezydent Miasta Tarnowa uwzględni zadania, które uzyskały w głosowaniu kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów, aż do wyczerpania kwoty środków przeznaczonych do wydatkowania w ramach budżetu obywatelskiego.

Lista projektów
DOPUSZCZONYCH
do głosowania.

ZOBACZ LISTĘ
ZOBACZ LISTĘ WRAZ Z OPISAMI

Lista projektów
NIEDOPUSZCZONYCH
do głosowania z przyczyn merytorycznych.

ZOBACZ LISTĘ

HARMONOGRAM
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
MIASTA TARNOWA na 2020 rok:

INFOLINIA: tel. 14 688 28 47

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE