Budżet Obywatelski - Tarnów

plik foto id: 1400000041

HARMONOGRAM

Lp. Opis czynności Termin
1. Zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego. 21 września – 15 października 2020 r.
2. Ocena formalna projektów, w tym usunięcie braków nadających się do usunięcia do 30 października 2020 r.
3. Ogłoszenie listy projektów niedopuszczonych do głosowania z przyczyn formalnych. 2 listopada 2020 r.
4. Wnoszenie odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania z przyczyn formalnych. 3 – 6 listopada 2020 r.
4a. Rozpatrzenie odwołań przez Komisję Ekonomiczną Rady Miejskiej w Tarnowie. do 12 listopada 2020 r.
5. Ocena merytoryczna projektów. do 30 listopada 2020 r.
6. Zaopiniowanie projektów przez Komisję Strategii Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Tarnowie. do 4 grudnia 2020 r.
7. Ogłoszenie listy projektów niedopuszczonych do głosowania z przyczyn merytorycznych. 8 grudnia 2020 r.
8. Wnoszenie odwołań do Komisji Ekonomicznej Rady Miejskiej w Tarnowie (za pośrednictwem Prezydenta). 9 – 14 grudnia 2020 r.
9. Rozpatrzenie odwołań przez Komisję Ekonomiczną Rady Miejskiej w Tarnowie. do 16 grudnia 2020 r.
10. Ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania. 17 grudnia 2020 r.
11. Działania informacyjne i promocyjne dotyczące dopuszczonych do głosowania projektów. Po ogłoszeniu listy projektów dopuszczonych do głosowania
12. Głosowanie nad wyborem projektów, które zostaną uwzględnione w uchwale budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na 2020 r. 18 – 30 grudnia 2020 r.
13. Ogłoszenie wyników głosowania. 31 grudnia 2020 r.